Klej do paneli fasadowych ROCKPANEL – SIMSON ROCKPANEL TACK-S

Klej do paneli fasadowych Simson Rockpanel Tack-S

Klej do paneli fasadowych Simson Rockpanel Tack-S przeznaczony jest wyłącznie do klejenia paneli Rockpanel w celu tworzenia fasad, deseczek, daszków, parapetów. Simson Rockpanel Tack jest bardzo elastycznym klejem, utworzonym specjalnie do klejenia paneli Rockpanel.

Klej Simson Rockpanel Tack jest:

 • wolny od rozpuszczalników oraz izocyjanianów,
 • posiada dużą stałą elastyczność z zachowaniem optymalnego rozkładu naprężeń,
 • posiada dobrą odporność na wilgoć oraz niekorzystne warunki atmosferyczne,
 • jest szybki i łatwy w aplikacji
System klejenia SIMSON ROCKPANEL składa się z:
 • klej Rockpanel Tack-S
 • Primer MSP
 • Liquid 1
 • Prep M/PrepG
 • Foam tape

INFORMACJE DLA PROJEKTANTÓW

Struktura nośna i wentylacyjna
Konstrukcja nośna dla zastosowań elewacyjnych powinna być pionowa i wentylowana. Różnica między tylną częścią panelu a strukturą podstawową powinna wynosić co najmniej 40mm. Maksymalna rozpiętość paneli jest wymieniona w tabelce. Szczelina wentylacyjna może zostać zmniejszona z 40mm do min.  20 mm.

Materiały
Należy wybrać łaty prostokątne lub kwadratowe z klasą trwałości i stopniem wilgotności odpowiadającym warunkom wymienionych w świadectwach. Grubość stopu metalu powinna być zgodna ze świadectwem. 

Wymiary listew drewnianych
Rockpanel Rockland 8 mm są mechanicznie przymocowane do listew. Minimalna szerokość listwy jest uzależniona od przeznaczenia. 

Łata łącząca                70 mm
Pozostałe łaty              45 mm
Grubość minimalna łat   28 mm
Paski Rockpanel Colours powinien mieć możliwość wydłużenia z obu stron o co najmniej 15 mm.

BEZPIECZEŃSTWO

Waga panelu
Średnia wytrzymałość na ścinanie: 5250 N / mb (szerokość ścieżki klejowej 13mm i długość 1000mm). Ciężar własny panelu nie  wpływa determinująco na  obciążenie ścieżek klejowych.
Siła wiatru
Charakterystyczna wartość obciążenia ( siła wiatru ): wynosi 4290 N / mb ścieżki klejowej.
Wartość siły ciśnienia wiatru wynosi od 0,65KN/m2 do 1,43KN/m2 wg. DIN 1055-4 wydanie 08.88 oraz biuletynu Instytutu Techniki Budowlanej „Komunikaty” nr5/1988. ETA wskazuje wartość parametru kleju na odrywanie 0,33N/mm2 Ponieważ ścieżka kleju ma szerokość 13mm wartość całkowita odporności na odrywanie wynosi 4290N/mm. Biorąc pod uwagę wartość siły wiatru oraz uwzględniając współczynnik bezpieczeństwa całkowitego 3 siła wiatru nie wpływa determinująco na  odrywanie panelu. 

Odległości
W celu uzyskania informacji w sprawie maksymalnej odległości  należy 
skontaktować się z działem technicznym. www.Rockpanel.pl

APLIKACJE POZIOME 

( parapety, zadaszenia, sufity ) 
Dla aplikacji poziomych zalecany jest rozstaw łat mniejszy. Z reguły wynosi on ok. 70%  rozstawu lat jaki zalecany jest przy klejeniu płyt elewacyjnych Rockpanel. Do aplikacji poziomych najlepiej zastosować listwy prostopadle do elewacji. 

Zużycie na powierzchni 100 m2

Powierzchnia  
panelu Rockpanel
ilość
Standardowe 
opakowanie
Simson Foam Tape 12 rolek 25 metrów
Simson Rockpanal Tack S  50 kartuszy 290 ml
Simson Primer MSP 6 puszek 500 ml
Simson Liquid 1 1 puszka 1000 ml
Simson Prep M 2 puszki 500 ml

INFORMACJA DLA MONTERA

Rysunek pierwszy obrazuje  zasadę przyczepności do profili  aluminiowych  oraz przymocowanych mechanicznie paneli Rockpanel do łat drewnianych.
Rysunek 1 przedstawia pionową spoinę  z  panelem Rockpanel na łatach drewnianych.

Klej do paneli fasadowych Simson Rockpanel Tack-S instrukcja 1
1  – Pasek Rockpanel 8 mm mechanicznie przymocowany za pomocą gwoźdźmi lub śrubami Rockpanel
2 – odwrotna strona pokryta primerem MSP ( przezroczysty ) 
3  – Klej Simson RockPanel Tack-S nałożony w postaci stożka o wysokości 9 mm
4 – dwustronna taśma Foam Tape , 3 * 12 mmWSKAZÓWKI DOTYCZACE OBRÓBKI WSTEPNEJ I POZYCJONOWANIA


 1. Przygotowanie profili aluminiowych Simson prep M powinien być nakładany czystą, białą, nie pluszową i nie zakurzoną szmatką. Klej może być nałożony po 10 minutach
 2. Przygotowanie powierzchni Rockpanel Rockpanel Colour 8mm  należy wyczyścić czystą, białą, nie pluszową i nie zakurzoną szmatką zwilżoną produktem Liquid 1
 3. Nakładanie primera na Rockpanel Panel należy pokryć Primerem MSP  przy pomocy specjalnego zestawu ( nigdy bezpośrednio z opakowania ). Jedna warstwa primera jest wystarczająca. Nakładanie kilku warstw nie jest dozwolone. W przypadku  Rockpanel  Colour ( paroprzepuszczalny ) należy usunąć folię ochronną z przedniej strony panelu przed nałożeniem primera. Primer  należy nakładać trzymając panele  pionowo,  nie poziomo, aby zapobiec przenikaniu rozpuszczalnika w strukturę panelu i osłabianiu jego przedniej powłoki. Należy aplikować na całej długości oraz szerokości 100 – 150 mm. Minimalny czas schnięcia wynosi 60 minut.
 4. Zastosowanie taśmy montażowej Po wyschnięciu primera naklejamy  taśmę dociskając ja dostatecznie do struktur nośnych. Taśmę naklejamy tylko na powierzchniach pionowych. Należy docisnąć i odciąć ostrym nożem. Długość odcinków powinna odpowiadać rozmiarom Rockpanel. Taśma powinna być tak przyklejona aby możliwa była jeszcze aplikacja kleju. Nie należy natychmiast zrywać filmu zabezpieczającego taśmę.
 5. Aplikacja Rockpanel Tack – S specjalną końcówką Po nałożeniu taśmy nakładamy klej za pomocą pistoletów ręcznych lub pneumatycznych. Należy pamiętać aby stosować specjalną końcówkę umożliwiającą nałożenie kleju w postaci trójkąta o wysokości 9mm i szerokości 9mm.
 6. Przyklejanie panelu Rockpanel Należy zerwać film zabezpieczający taśmę klejącą. Panel należy przyłożyć w miejsce docelowe w ciągu 10min od nałożenia kleju. W celu ewentualnej korekty panelu należy go tak docisnąć aby nie dotykał taśmy. Tylko w tym przypadku jest możliwa zmiana położenia panelu. W celu łatwiejszego pozycjonowania panelu można stosować poziomice lub inne przyrządy miernicze. Po stwierdzeniu iż panel jest uplasowany prawidłowo należy go silnie docisnąć tak aby został przyklejony do taśmy. Po takim uplasowaniu korekta panelu nie jest już możliwa.
 7. Czyszczenie Świeży primer lub resztki kleju mogą być usunięte przy pomocy produktu Simson Cleaner Liquid1. Należy użyć czystą, wolną od kurzu i zanieczyszczeń szmatkę lub chusteczkę. 

Klej kontaktowy – Bostik 3006 Kontaktlim

Klej kontaktowy przeznaczony do klejenia gumy EPDM, butyli oraz innych tworzyw gumowych. Klej kontaktowy stworzony na bazie gumy syntetycznej, żywic syntetycznych oraz stabilizatorów, rozpuszczonych w rozpuszczalnikach organicznych. Klej kontaktowy  Bostik 3006 Kontaktlim tworzy silne połączenia bez konieczności zastosowania utwardzaczy, wysokiej temperatury czy też poddawania naciskowi prasy. Połączenia od momentu aplikacji kleju kontaktowego uzyskują wysoką wytrzymałość oraz przyczepność, końcową wytrzymałość uzyskując po upływie tygodnia.

Właściwości przed zastosowaniem
Rodzaj kleju: Klej kontaktowy
Środek wiążący: Guma syntetyczna, żywice syntetyczne, stabilizatory
Rozpuszczalnik: Hydrowodór aromatyczny i alifatyczny, estry
Kolor: Czerwony
Zapach: Rozpuszczalnikowy
Konsystencja: Płynna
Składowanie: Min. 1 rok w temp. 10 – 20°, w dobrze zamkniętym opakowaniu
Warunki pracy: 15 – 20 °
Zużycie: 3 – 4m2/ 11
Masa sucha: 37 ± 1
Gęstość: 0,91
Lepkość: 6000 cps
Temp zapłonu: Poniżej 21°
Narzędzia: Szpachla zębata lub pędzel
Usuwanie kleju: Bostik Fortunning nr 3
Właściwości po zastosowaniu
Wytrzymałość na 25N/cm2 na gumie EPDM
zerwanie:
Wytrzymałość spoiny: 50% końcowej wytrzymałości po 24h 95% wytrzymałości końcowej po 7 dobach
Wytrzymałość temperaturowa: Fuga 1 dobę po aplikacji: dobra wytrzymałość do 70°
Odporność na wilgoć: b. dobra, fuga nie rozpuszcza się w wodzie

Sposób użycia kleju kontaktowego:

 1. Klejone powierzchnie powinny być czyste, suche oraz dobrze do siebie przylegać. Należy usunąć kurz, starą farbę jak również resztki oleju, tłuszczu lub wosku. Materiał oraz pomieszczenie, w którym przeprowadzone jest klejenie powinny mieć temp. 15 – 20°.
 2. Należy dobrze zamieszać klej Bostik 3006 Kontaktlim
 3. Klej kontaktowy nakładamy na obie powierzchnie średnio grubą warstwą, najlepiej szpachlą z zębami lub pędzlem.
 4. Pozostawiamy na 5 – 15 minut lub do momentu, kiedy klej, przy dotknięciu nie będzie przylegał do dłoni. Czas schnięcia zależy od temp. podłoża i pomieszczenia, nie jest dłuższy jednak niż 30 minut.
 5. Należy przyłożyć klejone powierzchnie do siebie i mocno docisnąć. Jest absolutnie konieczne aby klejone powierzchnie przylegały do siebie, tworząc mocne i wytrzymałe połączenie.
 6. Ewentualne plamy kleju należy usunąć przy pomocy Bostik Fortunning nr 3.

Klej do EPDM- Bostik 3006 Kontaktlim

Klej do epdm – opis:

Klej przeznaczony do klejenia gumy EPDM, butyli oraz innych tworzyw gumowych.
Klej do epdm stworzony na bazie gumy syntetycznej, żywic syntetycznych oraz stabilizatorów, rozpuszczonych w rozpuszczalnikach organicznych. Bostik 3006 Kontaktlim tworzy silne połączenia bez konieczności zastosowania utwardzaczy, wysokiej temperatury czy też poddawania naciskowi prasy. Połączenia od momentu aplikacji uzyskują wysoką wytrzymałość oraz przyczepność, końcową wytrzymałość uzyskując po upływie tygodnia.

Właściwości przed zastosowaniem
Rodzaj kleju: Klej kontaktowy
Środek wiążący: Guma syntetyczna, żywice syntetyczne, stabilizatory
Rozpuszczalnik: Hydrowodór aromatyczny i alifatyczny, estry
Kolor: Czerwony
Zapach: Rozpuszczalnikowy
Konsystencja: Płynna
Składowanie: Min. 1 rok w temp. 10 – 20°, w dobrze zamkniętym opakowaniu
Warunki pracy: 15 – 20 °
Zużycie: 3 – 4m2/ 11
Masa sucha: 37 ± 1
Gęstość: 0,91
Lepkość: 6000 cps
Temp zapłonu: Poniżej 21°
Narzędzia: Szpachla zębata lub pędzel
Usuwanie kleju: Bostik Fortunning nr 3
Właściwości po zastosowaniu
Wytrzymałość na 25N/cm2 na gumie EPDM
zerwanie:
Wytrzymałość spoiny: 50% końcowej wytrzymałości po 24h 95% wytrzymałości końcowej po 7 dobach
Wytrzymałość temperaturowa: Fuga 1 dobę po aplikacji: dobra wytrzymałość do 70°
Odporność na wilgoć: b. dobra, fuga nie rozpuszcza się w wodzie

Wielu producentów materiałów podaje szczegółowe instrukcje dot. przygotowania podłoża do aplikacji. Należy dokładnie przestrzegać tych zaleceń. Niżej podano jedynie ogólne wskazówki dot. klejenia.

 1. Klejone powierzchnie powinny być czyste, suche oraz dobrze do siebie przylegać. Należy usunąć kurz, starą farbę jak również resztki oleju, tłuszczu lub wosku. Materiał oraz pomieszczenie, w którym przeprowadzone jest klejenie powinny mieć temp. 15 – 20°.
 2. Należy dobrze zamieszać klej Bostik 3006 Kontaktlim (klej do EPDM)
 3. Klej nałożyć na obie powierzchnie średnio grubą warstwą, najlepiej szpachlą z zębami lub pędzlem.
 4. Pozostawić na 5 – 15 minut lub do momentu, kiedy klej, przy dotknięciu nie będzie przylegał do dłoni. Czas schnięcia zależy od temp. podłoża i pomieszczenia, nie jest dłuższy jednak niż 30 minut.
 5. Należy przyłożyć klejone powierzchnie do siebie i mocno docisnąć. Jest absolutnie konieczne aby klejone powierzchnie przylegały do siebie, tworząc mocne i wytrzymałe połączenie.
 6. Ewentualne plamy kleju należy usunąć przy pomocy Bostik Fortunning nr 3.